Vacature junior landschapsarchitect voor ontwerpbureau Pauwels Leuven

Ontwerpbureau Pauwels zoekt een jonge, enthousiaste junior landschapsarchitect met pit om haar team te versterken.  Je werkt (in het begin onder begeleiding) concepten uit van a tot z: plannen, technische details, bestek. In een latere fase bekijken we samen of ook werfopvolging tot je takenpakket kan behoren. Zelfstandig en nauwkeurig werken zijn belangrijke troeven, goede planten- en talenkennis net dat ietsje meer dat het verschil kan maken

Zin om deze uitdaging aan te gaan? Bel 0475/768916 of 016/208901 voor een afspraak met Michel en Heidi.

Of stuur je sollicitatiebrief met CV naar info@pauwelsontwerp.be . Wij nemen spoedig met jou contact op.

Vacature ervaren landschapsontwerper bij ontwerpbureau Pauwels te Leuven

Heb je meer dan 5 jaar ervaring als landschapsontwerper?

Heeft Typebestek 250 voor de Wegenbouw geen enkel geheim voor jou?

Kijk je ernaar uit jouw ontwerpen en bestek in real time te zien uitvoeren?

Hou je van het rechtstreekse contact tussen ontwerper en uitvoerder?

Dan ben jij de man/vrouw die Ontwerpbureau Pauwels zoekt om haar team te versterken. Zin om deze uitdaging aan te gaan? Bel 0475/768916 of 016/208901 voor een afspraak met Michel en Heidi. Of stuur je sollicitatiebrief met CV naar info@pauwelsontwerp.be . Wij nemen spoedig met jou contact op.

Vacature bouwkundig tekenaar bij ontwerpbureau Pauwels te Leuven

Ben jij die witte raaf die zich graag uitleeft op technische uitvoeringstekeningen van kleine constructies, riolering, wegenopbouw en dergelijke meer? Schrikken hoeveelheden en berekeningen je niet af?  Ontwerpbureau Pauwels zoekt een bouwkundig tekenaar om het haar team versterken. Zin om de uitdaging aan te gaan? Bel 0475/768916 of 016/208901 voor een afspraak met Michel en Heidi. Of stuur je sollicitatiebrief met CV naar info@pauwelsontwerp.be.

Wij nemen spoedig met jou contact op.

Leefmilieu Brussel zoekt een Landschapsarchitect – teamverantwoordelijke (m/v)

Leefmilieu Brussel, de administratie voor Leefmilieu en Energie, zoekt voor zijn afdeling Groene Ruimten : Landschapsarchitect - teamverantwoordelijke (m/v)

(ref.: 2016-AN7)

Context

De functie wordt binnen de afdeling Groene ruimten uitgeoefend.
De afdeling Groene ruimten van Leefmilieu Brussel heeft als opdracht de 400 ha van openbare parken en tuinen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beheren.
Haar actie inzake de promotie van ecologisch beheer en het behoud van de biodiversiteit strekt zich evenwel over het hele Gewest uit.
Wil je meer weten over de activiteiten van Leefmilieu Brussel?
Neem een kijkje op de website: www.leefmilieu.brussels.

Functie

Als architect-landschapsdeskundige sta je in voor een aantal groene ruimten waarvan Leefmilieu Brussel het beheer verzekert. Daartoe begeleid je het onderhoud en de inrichting van verschillende groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ofwel via de teams van tuiniers die je leidt, ofwel via bijzondere bestekken voor onderhoud en inrichting die door middel van overheidsopdrachten worden aanbesteed. Je streeft naar een doeltreffende samenwerking tussen de tuiniers en de parkwachters.

Als landschapsarchitect – teamverantwoordelijke:

 • ga je, in de afdeling Groene ruimten, aan de slag in de onderafdeling die instaat voor het beheer en het onderhoud van de door LB beheerde centrale parken.
 • ontwerp je landschappelijke inrichtingen met het oog op de ontwikkeling van het Groen netwerk.
 • kom je tussen op het vlak van tuinbouwkundig beheer en onderhoud van de groene ruimten.
 • leid je een team van tuiniers die instaan voor het onderhoud van de groene ruimten.
 • sta je in voor een kwalitatieve follow-up op het vlak van de uitdagingen van de groene of openbare ruimten (landschappelijke en functionele aspecten, uitrustingen, sociologische afstemming, respect voor de biodiversiteit, …).
 • sta je in voor de technische en administratieve follow-up van een overheidsopdracht voor het onderhoud van een groene ruimte conform de uitvoeringsregels voor een overheidsopdracht.
 • werk je mee aan de programmeringen, de rapporteringen en de verbeteringen die moeten worden aangebracht in het tuinbouwkundig beheer van de parken waarvoor je verantwoordelijk bent.
 • draag je bij tot het imago van de administratie door mee te werken aan het gedifferentieerde beheer van de groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • omschrijf en beschrijf je de doelstellingen van het inrichtings-/beheerplan.
 • integreer je het inrichtings-/beheerplan in de bestaande sociaalgeografische omgeving (analyse van de milieuomstandigheden van de site (geografische situatie, vegetatie, natuur en bodem), analyse van de sociale aspecten van de site, analyse van de sociale omstandigheden die verband houden met de site).

Wij bieden

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (7 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidpremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een MIVB- abonnement
 • Een tussenkomst in het abonnement bij NMBS, De Lijn, TEC
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd ?

Stuur uw CV en motivatiebrief met vermelding van het referentienummer 2016-AN7 ten laatste op 28/05/2017 naar:
Leefmilieu Brussel, Dienst Selectie
Havenlaan 86c/3000 te 1000 Brussel
E-mail: human.resources@leefmilieu.brussels

Vacature Ervaren Landschapsarchitect, administratief onderlegd

Vacature Ervaren Landschapsarchitect, administratief onderlegd (min. 5 jr ervaring)

Functieomschrijving

Technische vertaling van plannen naar lastenboek en meetstaat

Detailleren van ontwerpen

Uitwerken van kwaliteitsvolle buitenruimtes, met gevoel voor esthetiek

Profiel

 • Grondige kennis van Typebestek Wegenbouw versie 3.1.
 • Kennis van materialen en verhardingstechnieken
 • Technisch onderlegd
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Rijbewijs B

Toepassingen :

ONTWERPBUREAU PAUWELS BVBA
info@pauwelsontwerp.be

Jobaanbieding – Bouwkundig tekenaar

Functieomschrijving :

Werftoezicht infrastructuur- en omgevingsaanleg

Profiel :

 • Goede kennis van Typebestek Wegenbouw versie 3.1.
 • Kennis van materialen, verhardingstechnieken en riolering
 • Technisch onderlegd
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Rijbewijs B

Toepassingen :

ONTWERPBUREAU PAUWELS BVBA
info@pauwelsontwerp.be

Job

Vacature In de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK)

VACATURE

In de KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN (KASK) en het
KONINKLIJK CONSERVATORIUM, samen de school of arts van de Hogeschool
Gent, zijn we op zoek naar twee

Gastdocenten tuin- en landschapsontwerp
(2x40%)

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger
Onderwijs van 20 december 2013:

 1. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs;
 4. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 5. voldoen aan de dienstplichtwetten;
 6. de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Op datum van indiensttreding in het bezit zijn van

 • bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur, bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling of gelijkwaardig;

of

 • master in de landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur, monumenten-landschapszorg of gelijkwaardig.

BESCHRIJVING VAN DE BETREKKING

Takenpakket

- je doceert opleidingsonderdelen op vlak van de praktijk van tuin- en landschapsontwerp en begeleidt de studenten bij ontwerp-opdrachten;

- je coacht en evalueert studenten m.b.t. stages, oefeningen of projecten;

- in samenwerking met de collega’s draag je actief bij tot de bepaling van vorm en inhoud van het didactisch materiaal;

- je maakt deel uit van de vakgroep Architectonisch Ontwerp, participeert aan vergaderingen m.b.t. de opleiding en draagt bij tot de uitbouw van professionalisering, internationalisering en
kwaliteitsbeleid van de opleiding;

- je initieert, coördineert of neemt deel aan onderzoeksprojecten en aan de rapportering van onderzoeksresultaten;

- je draagt bij tot de ontwikkeling, bevordering of uitvoering van initiatieven inzake maatschappelijke dienstverlening vanuit je vakgebied;

- je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen
binnen je vakgroep en binnen de School of Arts.

 

Competentievereisten

- je hebt minimum 5 jaar nuttige professionele ontwerp-ervaring in de landschaps- en tuinarchitectuur en volgt de evoluties in deze vakgebieden op een actieve wijze;
- je hebt een goede kennis van ontwerpdetaillering en van beplantings- en uitvoeringstechnieken;
- je hebt kennis van onderzoeksmethodologie en/of onderzoekstool(s) met betrekking tot het vakgebied;
- je bent vertrouwd met de nodige ICT-tools, zoals AutoCAD.
- je beschikt over de vaardigheden om positief om te gaan met studenten en collega’s, waarbij onderwijservaring in het betreffende vakgebied en kennis van actuele didactische werkvormen
gelden als een pluspunt;
- je kan helder mondeling en schriftelijk rapporteren zowel in het Nederlands als in het Engels;
- je kan zelfstandig en in teamverband werken, en je hebt zin voor coördinatie en organisatie m.b.t. projecten, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
- je bent flexibel ingesteld en staat open voor bijscholing;
- je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Aard en looptijd

De aanwerving betreft 40% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Architectonisch Ontwerp van KASK-Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-10-2016 tot en met 30-09-2017.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 316 (praktijklector). Voor meer details over dit barema, consulteer http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm
Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van
tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.
We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

VRAGEN

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Jan De Pauw, voorzitter vakgroep Architectonisch Ontwerp (jan.depauw@hogent.be).

KANDIDAATSTELLING EN SELECTIEPROCEDURE

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK-Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via mail naar wendy.vandevelde@hogent.be uiterlijk tot en met 22-09-2016. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief bevatten.
De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie,
ongeacht geslacht, sexuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.
De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
De indicatieve timing van de selectiegesprekken is 26-09-2016.

Job

BUUR zoekt twee landschapsontwerpers

Stedenbouwkundig ontwerpteam BUUR is op zoek naar twee nieuwe medewerkers: een landschapsontwerpermet ervaring & een technisch landschapsontwerper.