Apis Bruoc Sella werft een projectverantwoordelijke « Ecologisch beheer » aan met een overeenkomst van bepaalde duur in 4/5

Wenst u deel uit te maken van de verbetering van het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin u tewerkgesteld bent binnen een gemotiveerde ploeg? Wenst u uw kennis van landschapsarchitectuur of tuinbouw ten dienste te stellen van het ecologisch beheer van de stedelijke ruimte? Geniet u ervan uw kennis en betrokkenheid te delen ten voordele van de natuur? Postuleer dan voor de job “Ecologisch beheer” binnen Apis Bruoc Sella.

De vereniging:

Apis Bruoc Sella is een vereniging die als streefdoel heeft de natuur te ontwikkelen in het hart van de stad. Om dit te realiseren gaat de vereniging sensibiliserings-, vormings-, begeleidings- en opzoekingsactiviteiten organiseren voor diverse publieken : kinderen, volwassenen, beroeps, openbare instellingen, dit hoofdzakelijk op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze draagt bij tot de verfraaiing van het levenskader door projecten van stedelijke landbouw, van stedelijke vergroening en het verwelkomen van de gewone biodiversiteit.

Het project:

Voor het ogenblik zoeken wij een project beheer(st)(d)er voor het begeleiden van professionelen in ecologisch beheer. Deze positie integreert zich in het kader van de missies  van de Steuncel « Ecologisch beheer » van de vereniging die de Brusselse professionelen in het beheer en ecologisch inrichten van de publieke ruimte ondersteunt, in een transversale ontwikkeling. De Cel is de raadgever voor de openbare beheerders,  organiseert evenementen, verspreidt informatie via een webstek en nieuwsbrieven. Ze begeleidt eveneens de verwelkomingsstructuren van kindsaf aan voor het inrichten en ecologisch beheer van hun buitenruimten, met een pedagogische dimensie voor het wekken van de kinderen tot de natuur.

Temeer ontwikkelt de Cel praktische werktuigen  om de professionelen te helpen in hun geïntegreerde strijd met de belangrijkste belagers van de sierplanten en het in plaats stellen van economische circulaire  principes bij het beheer van de stedelijke ruimten. Uiteindelijk richt de vereniging zich ook tot particulieren om ze te sensibiliseren, ze raad te verschaffen en de participatieve dynamiek te ondersteunen, zowel voor wat betreft ecologisch tuinieren als voor de vergroening van de publieke ruimten.

Apis Bruoc Sella wenst het werk – gedragen door de competenties van de landschapsarchitekten – te verrijken.

Uw opdrachten:

In ploeg of autonoom, zal u:

– De publieke diensten en andere beheerders van beplantingen, beheer en ecologische inrichtingen raad verstrekken

– De methodologische werktuigen vervaardigen om de beheerders in het ecologisch beheer te helpen

– De fiches opmaken betrefende de geïntegreerde bestrijding

– Bijdragen aan de nieuwsbrief van de Steuncel nul pesticide

– Occasioneel de werven van inrichting en ecologische beplantingen opvolgen

– Strikt deelnemen aan de andere activiteiten van de vereniging (stands, colloquia, animaties, bezoeken …)

Uw profiel:

– Baccalaureaat of master in landschapsarchitectuur, baccalaureaat of master in het domein van de tuinbouwkunde

– Bevoegdheid in het beheren van projecten (organiseren, anticipatiecapaciteiten, efficiënt in routinetaken, beslissingsname alleen of in ploeg, verslaggeving, … )

– Terreinervaring van werven in parken en ecologische tuinen

– Kennis in verband met geIntegreerde bestrijding, bekwaam on een diagnose te stellen betreffende de ziekten en belagers bij sierplanten

– Bekwaam om in een ploeg te werken, zich te integreren in een associatieve structuur, autonomie in de organisatie, betrouwbaarheid, zin voor verantwoordelijkheid

– Betrokkenheid, verbintenis met de verenigingswaarden, gevoeligheid voor omgevingsfactoren, nieuwsgierigheid, ruimdenkend

– Redactievermogen en vulgarisatie van de beheerstechnieken

– In staat zijn afstand te nemen, synthese- en analysegeest

– Kennis van de basisinformaticawerktuigen : Office suite, Google Drive…

– Rijbewijs B (of cargofiets!)

– Beschikbaar zijn vanaf 1 april 2019

Uw troeven:

– Titularis van de fytolicentie

– Goede kennis van het Frans

– Kennis van grafische software en DAO

– Beheersing van de software SIG en BruGIS

– Mobilisatie- en animatievermogendheid

– Naturalistenkennis

Wij stellen voor:

– Een contract van beperkte duur van april 2019 tot januari 2020 met mogelijkheid tot verlenging

– 4/5 werkweek

– Inlijving op 1 april 2019

– Wedde : volgens barema PC 329.02, restauranttickets, tussenkomst in thuis-werk  verplaatsingen

– Werkpost in Oudergem

– Soms prestaties ‘s avonds of in het week-end

Geïnteresseerd ?

Zend uw motivatiebrief, uw CV en een persoolijke weergave van uw kennis (afstudeerwerk/thesis, geheugen, referenties,…) voor 12 februari 2019 naar sophie.maerckx@apisbruocsella.be ; uw bestanden dienen als volgt benoemd te worden : « naam_voornaam_brief », « naam_voornaam_CV », « naam_voornaam_perso_prod »

De gesprekken zullen doorgaan vanaf 25 februari 2019.