Hoe lid worden van de beroepsvereniging?

De toetredingsvoorwaarden zijn :

  • In het bezit zijn van een Belgisch of buitenlands diploma in de tuin- en landschapsarchitectuur (3, 4 of 5 jarige opleiding aan een hogeschool of universiteit die erkend is door IFLA)
  • Werkzaam zijn als tuin- of landschapsarchitect in de private of publieke sector (als bediende, ambtenaar of zelfstandige). Op basis van de deonthologische regel geldt echter een onverenigbaarheid die van toepassing is voor bedienden en bestuurders van oa. boomkwekerijen en tuinaannemingsbedrijven voor zover de verschillende activiteiten niet strikt juridisch gescheiden zijn.
  • Een beroepservaring van minimum 3 jaren voor de gegradueerden en bachelors. Licentiaten en masters worden zonder bijkomende beroepservaring toegelaten.

Toetredingssessies :

Twee maal per jaar organiseert BVTL toetredingssessies voor de kandidaat-leden. Deze sessies zijn een gemoedelijke kennismaking met de bestuursleden en leden van deze vereniging. Aan de hand van plannen, foto’s of een heuse presentatie verzoeken we je om ons jouw werkterrein toe te lichten. Dit dient zich niet te beperken tot één project, maar is veeleer een kennismaking, zonder inhoudelijke beoordeling.

Hoe deelnemen :

  • Het volstaat om uw kandidatuur met het formulier op de contact pagina.
  • Simultaan bezorg je ons een volledig dossier (te zenden naar ons adres dat terug te vinden is op de contactpagina). Dit dossier bevat: een kopie van jouw diploma en een attest van je werkgever (voor zelfstandigen volstaat een kopie van inschrijving bij de BTW-administratie).
  • Van zodra wij in bezit zijn van jouw documenten, en op voorwaarde dat deze gegevens volledig en juist zijn, zullen wij jou informeren aangaande onze eerstvolgende toetredingssessie.
  • Het verschuldigde lidgeld van het eerste jaar worden pro-rata vanaf jouw effectieve toetreding in rekening gebracht.
  • Indien je nog vragen hebt, aarzel niet ons per mail te contacteren!