Doelstellingen

Landschapsarchitecten spelen een vooraanstaande rol in de inrichting van de levensruimte van de mens. De Belgische Vereniging van Tuinarchitecten en Landschapsarchitecten (B.V.T.L.) verdedigt de beroepsbelangen en bevordert de uitwisseling van ervaringen onder haar leden. De B.V.T.L. is lid van I.F.L.A. (International Federation of Landscape Architects), de organisatie die landschapsarchitecten over de hele wereld vertegenwoordigt.

“De landschapsarchitect wordt ingezet voor analyse, conceptvorming, planning, beheer en herstel van het landschap. Hij/zij is in staat om zijn/haar kennis van ecologie, socio-culturele factoren, economie en esthetica aan te wenden om functionele, vernieuwende, bruikbare en fraaie omgevingen te creëren. De schoonheid en de functionaliteit van parken, tuinen, stedelijke pleinen, straten, stadsdelen en gemeenschapsvoorzieningen rondom ons getuigen van de vaardigheden van de landschapsarchitect die een vooraanstaande rol speelt in de inrichting van stedelijke, halfstedelijke, landelijke en natuurgebieden.

Tot de diensten die de landschapsarchitect aanbiedt, behoren landschapsevaluaties, haalbaarheidsstudies, samenstelling van het programma, inrichting van de ruimte, uitwerken van masterplannen, ruimtelijke planning, inrichting van sites, projectsturing en bouwadministratie.

De landschapsarchitect is gespecialiseerd in de inrichting van stadsdelen, gemeenschapsvoorzieningen, urban design, ontwerp van ontspanningsparken en rustplaatsen langs autosnelwegen, verkeerswegen, golfterreinen en vakantieoorden, universitaire campussen en scholengemeenschappen, regionale planning, herstel en restauratie van landschappen, erfgoedbeheer, tuinontwerp, inrichtingen met therapeutische inslag en inrichtingen voor gebruikers met bijzondere noden.

Het gamma van diensten dat de landschapsarchitect aanbiedt, breidt nog steeds uit. Zo vragen klanten uit de private en openbare sector steeds vaker aan de landschapsarchitect om creatief, gevoelig en doeltreffend gebruik van hun sites en dat ongeacht de omvang.”