Geschiedenis van BVTL

Op 24 augustus 1930 werd in Antwerpen door een tiental Belgische tuinarchitecten, en dat onder de stimulerende leiding van Jules Buyssens en Georges Wachtelaer, de Vereniging van Belgische Tuinarchitecten, V.B.T., opgericht.

Vijf jaar later, op 16 oktober 1935, zal die het statuut van wettelijk erkende beroepsvereniging krijgen. In hetzelfde jaar organiseert de beroepsvereniging een internationaal congres dat navolging zal krijgen in Berlijn (1938) en Londen (1945). Deze bijeenkomsten liggen aan de basis van de oprichting van de International Federation of Landscape Architects (I.F.L.A.) tijdens het congres in Cambridge (1948). Onze oud-ereleden, René Latinne en René Pechère, beiden jaren actief in het bestuur van de vereniging zijn tevens ook 2 van de stichtende leden van I.F.L.A.

abajp-bvtl-04-01bIn 1958 is de V.B.T. weer vertegenwoordigd op de Expo te Brussel. Ditmaal is René Pechère de ontwerper van de tentoonstellingstuinen.

In 1964 ziet, mede dankzij de Belgische beroepsvereniging, het ‘Comitee der Europäischen Garten- und Landschaftarchitecte’ het levenslicht. Dit comité had tot doel de erkende beroepsverenigingen van tuin- en landschapsarchitecten binnen de EEG te groeperen om zo een vertegenwoordiging te hebben bij deze instantie.

De taak van het C.E.G.A.P. komt te vervallen als in 1989, mede op initiatief van de B.V.T.L. en haar toemalige voorzitter Joseph De Gryse, de European Foundation for Landscape Architecture (E.F.L.A., nu I.F.L.A. Europe) opgericht wordt.

Op 29 mei 1971 wordt een naamsverandering doorgevoerd, zodat er sindsdien sprake is van de Belgische Vereniging van Tuinarchitecten en Landschapsarchitecten. Om op een doelgerichte manier te kunnen functioneren worden, in 1977, binnen de schoot van de vereniging, twee kamers – met name de Nederlandstalige en de Franstalige – opgericht.

In 1996 werden door de Raad van State de nieuwe statuten van de B.V.T.L. bekrachtigd. Deze bieden een nieuwe basis voor de toekomstige werking van de B.V.T.L. De beide kamers zijn sindsdien gewijzigd in taalgroepen.

In 1998 richt de beroepsvereniging, onder impuls van haar voorzitter Antoinette Timmermans en secretaris Jean-Pierre Dewit, een permanent secretariaat in waardoor de beroepsbelangen van de leden op een nog efficiëntere manier behartigt kunnen worden.

De B.V.T.L. kan terugblikken op een rijk verleden. Vandaag genieten vele leden nationale en internationale erkenning. Samen met de beroepsvereniging staan zij garant voor de waardigheid van het vak.