Beroepstoekomst

TuinDe landschaps- en tuinarchitect kan voor eigen rekening werken als zelfstandige of kan als loontrekkende in een studiebureau of overheidsdienst aan de slag.

In de private sector oefent de landschaps- en tuinarchitect zijn beroep uit als zelfstandig ontwerper, zaakvoerder van een studiebureau of als loontrekkende projectleider, planner, ontwerper of werftoezichter binnen een al dan niet multidisciplinair studiebureau. Sommigen staan als kader- en directielid aan het hoofd van multidisciplinair bureau.

Bij de overheid werken landschaps- en tuinarchitecten in dienst van gemeentebesturen, intercommunales, provinciebesturen of regionale en federale ministeries als ontwerper, beheerder of deskundige. Landschaps- e tuinarchitecten kunnen ook actief zijn als docent of opleidingsverantwoordelijke in één van de onderwijsinstellingen.

Opdrachtgevers stellen alsmaar hogere eisen inzake kwaliteit; zowel inhoudelijk (de ruimtelijke kwaliteit van projecten evenals respect voor het milieu), als wat betreft de dienstverlening (de behandeling van complexe problemen, productpresentaties, procedures, termijnen, kostenbewaking, enz).

Alle landschaps- en tuinarchitecten die lid zijn van B.V.T.L. hebben een gespecialiseerde opleiding genoten. Zij zijn tenminste houder van het bachelordiploma van het hoger onderwijs in de landschaps- en tuinarchitectuur. Sommigen kunnen ook een tweede opleiding architectuur of kunstgeschiedenis voorleggen. Velen haalden bijkomende diploma’s of getuigschriften in een richting waarin zij zich daarna specialiseerden, o.m. stedenbouw, ruimtelijke planning, milieukunde, milieuzorg, vrijetijdsagogiek, …

Om tegemoet te komen aan het beroepsprofiel dat opdrachtgevers en werkgevers voor ogen hebben, organiseert de beroepsvereniging B.V.T.L. regelmatig vormingscursussen voor haar leden.