Reacties op een artikel gepubliceerd op 23 september 2019

Jullie hebben vanochtend wellicht de reportage en het artikel van journalist Sébastien Giron in « Le Scan » gezien en gelezen dat om 6u45 door rtbf.be gepost is onder de titel « Tous les architectes peuvent-ils exercer ? ». Ziehier de link :

https://www.rtbf.be/info/dossier/le-scan/detail_le-scan-tous-les-architectes-peuvent-ils-exercer?id=10308519

De publicatie handelt over een landschapsarchitect die door zijn client aangevallen wordt en die beticht wordt onrechtmatig de titel van architect te voeren. De zaak is ook overgemaakt aan de Orde van Architecten.

Wij menen dat deze publicatie zich niet aan de deontologie van de journalistiek over de loyale vergaring van gegevens houdt en ons allemaal bij het groot publiek dreigt te doen doorgaan voor usurpators (onrechtmatige toeëigenaars).

De publicatie vermeldt niets over ons beroep, niets over onze competenties, en niets over wettelijke beperkingen gesteld door codes inzake de ruimtelijke ordening, meer bepaald de bepalingen die de werken beschrijven waar de tussenkomst van een architect, aangesloten bij de Orde van Architecten, niet vereist is. Werken waar wij trouwens beroepshalve via onze opdrachten mee geconfronteerd worden.

Wij zijn nu bezig met een reactie naar de journalist toe en met een klacht bij de Raad voor deJournalistiek.

Persmededeling

Als gevolg van de recente commotie in de pers over het onrechtmatig gebruik van de titel van architect en het gebruik van de titel van landschapsarchitect is het standpunt van de ABAJP-BVTL(Belgische Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten) duidelijk: enkel de professionelen die lid zijn van IFLA (International Federation of Landscape Architects), de door UNESCO erkende NGO, mogen de titel van landschapsarchitect voeren.

Men wordt IFLA-lid door aan te sluiten bij de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten.

Floraliën 2020, ben jij de landschaps- en tuinarchitect die vorm geeft aan de collectieve stand van de Vlaamse Provincies?

Vanaf 1 mei t/m 10 mei 2020 zal de stad Gent in het teken staan van Floraliën 2020. De iconische locatie Floraliënhal in het Citadelpark – vormt 10 dagen lang het decor voor de mooiste creaties van nationale en internationale topfloristen, siertelers, landschaps- & tuinarchitecten en kunstenaars.  Het thema van de Floraliën 2020 is “Mijn Paradijs, een wereldse tuin!

Voor deze editie van de Floraliën willen de vijf Vlaamse provincies zich profileren op één gezamenlijke standruimte met ‘het Vlaams fietslandschap als paradijs’ in de kijker. Om de standruimte te realiseren wordt er een wedstrijd uitgeschreven voor landschaps- en tuinarchitecten met als doel het ontwerpen van een krachtig concept voor een ‘gezamenlijke standruimte voor de vijf Vlaamse provincies’. Het concept moet uitvoerbaar zijn voor Floraliën 2020 in het Kuipke te Gent. De EIGENHEID van elke Vlaamse provincie alsook het centrale thema  ‘het Vlaams fietslandschap als paradijs’ moet in het totaalconcept duidelijk herkenbaar zijn voor het grote publiek.

Ben jij de landschaps- en tuinarchitect die vorm geeft aan de collectieve stand van de Vlaamse Provincies? In bijlage vind je de oproep, het wedstrijdreglement en alle nodige bijlagen. Inzendingen uiterlijk 23 september 2019.

Voor vragen over de wedstrijdoproep kan je terecht bij Caroline Ingelbert – Provincie Oost-Vlaanderen.

Contactgegevens, 0485 02 68 41, caroline.ingelbert@oost-vlaanderen.be

Apis Bruoc Sella werft een projectverantwoordelijke « Ecologisch beheer » aan met een overeenkomst van bepaalde duur in 4/5

Wenst u deel uit te maken van de verbetering van het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin u tewerkgesteld bent binnen een gemotiveerde ploeg? Wenst u uw kennis van landschapsarchitectuur of tuinbouw ten dienste te stellen van het ecologisch beheer van de stedelijke ruimte? Geniet u ervan uw kennis en betrokkenheid te delen ten voordele van de natuur? Postuleer dan voor de job “Ecologisch beheer” binnen Apis Bruoc Sella.

De vereniging:

Apis Bruoc Sella is een vereniging die als streefdoel heeft de natuur te ontwikkelen in het hart van de stad. Om dit te realiseren gaat de vereniging sensibiliserings-, vormings-, begeleidings- en opzoekingsactiviteiten organiseren voor diverse publieken : kinderen, volwassenen, beroeps, openbare instellingen, dit hoofdzakelijk op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze draagt bij tot de verfraaiing van het levenskader door projecten van stedelijke landbouw, van stedelijke vergroening en het verwelkomen van de gewone biodiversiteit.

Het project:

Voor het ogenblik zoeken wij een project beheer(st)(d)er voor het begeleiden van professionelen in ecologisch beheer. Deze positie integreert zich in het kader van de missies  van de Steuncel « Ecologisch beheer » van de vereniging die de Brusselse professionelen in het beheer en ecologisch inrichten van de publieke ruimte ondersteunt, in een transversale ontwikkeling. De Cel is de raadgever voor de openbare beheerders,  organiseert evenementen, verspreidt informatie via een webstek en nieuwsbrieven. Ze begeleidt eveneens de verwelkomingsstructuren van kindsaf aan voor het inrichten en ecologisch beheer van hun buitenruimten, met een pedagogische dimensie voor het wekken van de kinderen tot de natuur.

Temeer ontwikkelt de Cel praktische werktuigen  om de professionelen te helpen in hun geïntegreerde strijd met de belangrijkste belagers van de sierplanten en het in plaats stellen van economische circulaire  principes bij het beheer van de stedelijke ruimten. Uiteindelijk richt de vereniging zich ook tot particulieren om ze te sensibiliseren, ze raad te verschaffen en de participatieve dynamiek te ondersteunen, zowel voor wat betreft ecologisch tuinieren als voor de vergroening van de publieke ruimten.

Apis Bruoc Sella wenst het werk – gedragen door de competenties van de landschapsarchitekten – te verrijken.

Uw opdrachten:

In ploeg of autonoom, zal u:

– De publieke diensten en andere beheerders van beplantingen, beheer en ecologische inrichtingen raad verstrekken

– De methodologische werktuigen vervaardigen om de beheerders in het ecologisch beheer te helpen

– De fiches opmaken betrefende de geïntegreerde bestrijding

– Bijdragen aan de nieuwsbrief van de Steuncel nul pesticide

– Occasioneel de werven van inrichting en ecologische beplantingen opvolgen

– Strikt deelnemen aan de andere activiteiten van de vereniging (stands, colloquia, animaties, bezoeken …)

Uw profiel:

– Baccalaureaat of master in landschapsarchitectuur, baccalaureaat of master in het domein van de tuinbouwkunde

– Bevoegdheid in het beheren van projecten (organiseren, anticipatiecapaciteiten, efficiënt in routinetaken, beslissingsname alleen of in ploeg, verslaggeving, … )

– Terreinervaring van werven in parken en ecologische tuinen

– Kennis in verband met geIntegreerde bestrijding, bekwaam on een diagnose te stellen betreffende de ziekten en belagers bij sierplanten

– Bekwaam om in een ploeg te werken, zich te integreren in een associatieve structuur, autonomie in de organisatie, betrouwbaarheid, zin voor verantwoordelijkheid

– Betrokkenheid, verbintenis met de verenigingswaarden, gevoeligheid voor omgevingsfactoren, nieuwsgierigheid, ruimdenkend

– Redactievermogen en vulgarisatie van de beheerstechnieken

– In staat zijn afstand te nemen, synthese- en analysegeest

– Kennis van de basisinformaticawerktuigen : Office suite, Google Drive…

– Rijbewijs B (of cargofiets!)

– Beschikbaar zijn vanaf 1 april 2019

Uw troeven:

– Titularis van de fytolicentie

– Goede kennis van het Frans

– Kennis van grafische software en DAO

– Beheersing van de software SIG en BruGIS

– Mobilisatie- en animatievermogendheid

– Naturalistenkennis

Wij stellen voor:

– Een contract van beperkte duur van april 2019 tot januari 2020 met mogelijkheid tot verlenging

– 4/5 werkweek

– Inlijving op 1 april 2019

– Wedde : volgens barema PC 329.02, restauranttickets, tussenkomst in thuis-werk  verplaatsingen

– Werkpost in Oudergem

– Soms prestaties ‘s avonds of in het week-end

Geïnteresseerd ?

Zend uw motivatiebrief, uw CV en een persoolijke weergave van uw kennis (afstudeerwerk/thesis, geheugen, referenties,…) voor 12 februari 2019 naar sophie.maerckx@apisbruocsella.be ; uw bestanden dienen als volgt benoemd te worden : « naam_voornaam_brief », « naam_voornaam_CV », « naam_voornaam_perso_prod »

De gesprekken zullen doorgaan vanaf 25 februari 2019.