Berichten

De 75ste verjaardag van IFLA

Wist je dat België een belangrijke rol heeft gespeeld in de landschapsarchitectuur op internationaal niveau?

Dit jaar 2023 vieren we de 75ste verjaardag van IFLA, de International Federation of Landscape Architects / Fédération Internationale des Architectes-Paysagistes (Frans was de officiële taal met Engels). Het idee van een Internationale Federatie van Landschapsarchitecten werd geboren in 1935 tijdens een Internationale Tentoonstelling die plaatsvond in Brussel. Het voorstel werd gezegend met de goedkeuring van 3 van onze ABAJP-BVTL oud-leden Jules Janlet, Jean Canneel-Claes en René Pechère en collega’s uit heel Europa, Achille Duchêne en Ferdinand Duprat (Frankrijk), Ulla Bodorff (Zweden), C.Th. Sørensen (Denemarken), Pietro Porcinai (Italië) en Walter Leder (Zwitserland).

IFLA werd opgericht op 14 augustus 1948 in Cambridge tijdens een informele bijeenkomst tussen sir Geoffrey Jellicoe (VK), René Latinne, René Pechère en 175 afgevaardigden uit 16 landen, waaronder VK, België, Canada, Chili, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland en de VS.

De eerste bijeenkomst van de Raad vond plaats in Parijs op 18 juni 1949. De eerste grondwet werd opgesteld en het permanente kantoor werd opgericht in Brussel met René Pechère als secretaris.

Vandaag de dag is IFLA het orgaan dat landschapsarchitecten wereldwijd vertegenwoordigt, met 80 lidverenigingen uit Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Azië-Pacific en Europa.

Images credit : CIVA
Text credit : ABAJP-BVTL

Colloquium René Pechère – 19/10/2018

De vijftigste verjaardag van de inhuldiging op 13 oktober 1968 van het labyrint in de tuinen van het Museum van Buuren in Brussel en de restauratie ervan dit jaar zijn de gedroomde aanleiding voor de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (ABAJP-BVTL) en de partnerverenigingen en -instellingen om u uit te nodigen op het colloquium dat plaats vindt op vrijdag 19 oktober 2018 in de C.I.II.III.IV.A, Kluisstraat 55 in 1050 Brussel. Ontvangst vanaf 9.30 uur, de lezingen in het Nederlands en Frans beginnen om stipt 10 uur om rond 15.30u te eindigen.

Binnen- en buitenlandse sprekers zullen René Pechère als private tuinontwerper, directeur van projecten in de publieke sector in Brussel, raadgever in de restauratie van historische tuinen, als auteur van boeken en als medeoprichter en inspirator van internationale verenigingen toelichten.

Programma-inhoud en de registratievoorwaarden vindt u in de bijgevoegde  uitnodiging.

Gelieve uw deelname uiterlijk tegen uiterlijk 15 oktober te bevestigen. Het stortingsbewijs van uw overschrijving van het inschrijvingsgeld geldt als bevestiging.

Onder de Hoge Bescherming van Hare Hoogheid Koningin Paola

Praktische informatie

Vrijdag 19 oktober 2018. 10u. > 15.30u

AUDITORIUM van de C.I.II.III.IV.A STICHTING – Departement Tuin, Landschap en Stedelijk Ecostysteem

55 Kluisstraat te 1050 Brussel | Inscrijving 30€ – Studenten 12€

Verplichte inschrijving tot 15 oktober 2018 via inscription-inschrijving@abajp-bvtl.be

Overschrijving op het rekeningnummer BE65 0010 8965 9196 van de BVTL met vermelding ‘Colloquium René Pechère’ + voornaam en naam van de deelnemer(s)’

Programma

Het colloquium vindt plaats naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de aanleg van het labyrint in de tuin van het Museum van Buuren. Het labyrint is aangelegd in 1968 naar een ontwerp van de tuin- en landschapsarchitect René Pechère (1908-2002). De restauratie van het labyrint wordt nog dit jaar afgewerkt.

Het colloquium situeert René Pechère als ontwerper van privétuinen en projecten in de publieke sector in Brussel, als adviseur in de restauratie van historische tuinen, als boekauteur en als oprichter en bezieler van internationale verenigingen.

In verschillende lezingen belichten sprekers de bijdragen van René Pechère als ontwerper van o.a. het labyrint in de tuin van het Museum van Buuren (en de restauratie in 2018), de aanleg van de Kunstberg en de tuin bij het Rijks Administratief Centrum (beiden in de jaren 50), de Wereldtentoonstelling van Brussel (1958), zijn bijdrage aan de reconstructie van de paleistuinen van
Het Loo in Apeldoorn (Nederland), zijn realisaties als ontwerper en adviseur bij tuinen in Wallonië en Vlaanderen, evenals zijn publicaties en zijn persoon als oprichter en bezieler van het  ICOMOSIFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Historische Tuinen (vandaag ICOMOS-IFLA IWC voor Culturele Landschappen).

Volgende sprekers hebben reeds toegezegd :

  • Carmen Añon Feliu (erevoorzitter van het ICOMOSIFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen),
  • Annie van Marcke de Lummen (medewerkster van René Pechère en erelid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen), Ann Voets (kunsthistorica en landschapsarchitecte BVTL, lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van Brussel),
  • l.ar. Anne-Marie Sauvat (landschapsarchitecte BVTL en restaurateur van het labyrint, bijdragend lid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen),
  • Jacques Boulanger-Français (landschapsarchitect BVTL en voormalig medewerker van René Pechère voor de Expo 58),
  • Dr. Heimerick M.J. Tromp (historicus, voormalig conservator van het Museum Paleis Het Loo),
  • l.ar. Paul Deroose (landschapsarchitect BVTL en raadgevend lid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen).

Het colloquium wordt georganiseerd door de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (BVTL) en het Museum van Buuren, met medewerking van de C.I.II.III.IV.A Stichting, Departement Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem, de vzw Tuinkunst en Ruimtelijk Groen (Onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Claire van België), de vzw Comité Pechère (voorheen het Brussels Regionaal Documentatiecentrum voor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur, voormalig beheerder van de Bibliotheek René Pechère), het ICOMOSIFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen.