Berichten

Nascholing Digitale Voorstellingstechnieken

Binnen een werkveld in verandering is er noodzaak naar een specifieke navorming voor tuin- en landschapsarchitecten, ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en architecten die zich willen specialiseren in het digitaal opmaken van plannen, 3D-visualisaties, offertebundels, analysekaarten…

Doelgroep

  • in eerste instantie tuin- en landschapsarchitecten, maar eveneens ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen, architecten, interieurarchitecten …
  • geïnteresseerden met ervaring in het handmatig opwerken van plannen en schetsen, maar onvoldoende vaardigheden met digitale voorstellingstechnieken.

Uit benchmarking blijkt dat er in Vlaanderen en Brussel geen specifieke opleiding digitale voorstellingstechnieken waar samenhang en interactie tussen de verschillende computerprogramma’s centraal staat.

 

Meer informaties : http://www.erasmushogeschool.be/node/2687