Nationale bevraging

Reacties op een artikel gepubliceerd op 23 september 2019

Jullie hebben vanochtend wellicht de reportage en het artikel van journalist Sébastien Giron in « Le Scan » gezien en gelezen dat om 6u45 door rtbf.be gepost is onder de titel « Tous les architectes peuvent-ils exercer ? ». Ziehier de link :

https://www.rtbf.be/info/dossier/le-scan/detail_le-scan-tous-les-architectes-peuvent-ils-exercer?id=10308519

De publicatie handelt over een landschapsarchitect die door zijn client aangevallen wordt en die beticht wordt onrechtmatig de titel van architect te voeren. De zaak is ook overgemaakt aan de Orde van Architecten.

Wij menen dat deze publicatie zich niet aan de deontologie van de journalistiek over de loyale vergaring van gegevens houdt en ons allemaal bij het groot publiek dreigt te doen doorgaan voor usurpators (onrechtmatige toeëigenaars).

De publicatie vermeldt niets over ons beroep, niets over onze competenties, en niets over wettelijke beperkingen gesteld door codes inzake de ruimtelijke ordening, meer bepaald de bepalingen die de werken beschrijven waar de tussenkomst van een architect, aangesloten bij de Orde van Architecten, niet vereist is. Werken waar wij trouwens beroepshalve via onze opdrachten mee geconfronteerd worden.

Wij zijn nu bezig met een reactie naar de journalist toe en met een klacht bij de Raad voor deJournalistiek.