Hoe en door wie wordt landschaps- en tuinarchitectuur in België uitgeoefend?

De Belgische Vereniging van Tuin – en Landschapsarchitecten (ABAJP-BVTL) zet haar traject verder tot erkenning van de beroepstitel. Deze erkenning kadert in de bescherming van de consument.

De resultaten van deze bevraging moeten ons een beter inzicht geven in het opleidingsniveau en de positie van de beoefenaars van de landschaps- en tuinarchitectuur in België.

Onze ambitie is om alle Belgische afgestudeerden in de landschaps- en tuinarchitectuur al dan niet actief in België of in het buitenland te bereiken. Alsook afgestudeerden in de landschaps- en tuinarchitectuur met een buitenlands diploma, gevestigd in België.