Berichten

Exchanges in European Landscape Design, 1945–1975

Conferenties 20-22 juni 2024 : Exchanges in European Landscape Design, 1945–1975

Het symposium Exchanges in European Landscape Design, 1945-1975 brengt een groep vooraanstaande wetenschappers uit Europa en Noord-Amerika bijeen en vraagt hen de relaties en overdrachten te onderzoeken die de loop van de landschapsarchitectuur in de naoorlogse periode hebben beïnvloed. De oorzaken en nasleep van de Tweede Wereldoorlog hebben duidelijk gemaakt dat het leven in de twintigste eeuw echt mondiaal was en dat geen enkel land vandaag de dag nog geïsoleerd kan bestaan.

In veel landen was de belangrijkste taak voor landschapsarchitecten de wederopbouw en het herstel van de ontberingen als gevolg van de oorlog. In andere landen werd de toegang tot groene ruimte voor spel en recreatie en de verschuiving naar het wonen in de voorsteden steeds belangrijker. De belangrijkste vragen voor landschapsarchitecten waren onder andere: Hoe kunnen we het beste vorm geven aan de wederopbouw van steden en de vorm van voorstedelijke ontwikkeling – in het bijzonder, hoe kunnen we de acute behoefte aan huisvesting aanpakken? Hoe kan landschapsarchitectuur de gezondheid en levensduur van haar burgers positief beïnvloeden? En op welke manier moeten oude manieren van tuin- en landschapsontwerp worden vervangen of weggegooid ten gunste van esthetische ideeën die zijn overgenomen – en aangepast – uit de schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en techniek, om een nieuwe relatie tussen ontworpen en natuurlijke omgevingen te belichamen? Daarbij komt nog de impact van internationale uitwisseling door onderwijs en training, tuinexposities en professionele conferenties en verenigingen zoals de International Federation of Landscape Architects, opgericht in 1948.

Het symposiumprogramma bestaat uit drie sessies die een brede spreiding van creatieve stromingen, politieke systemen en geografische gebieden presenteren. Onze sprekers zullen niet alleen de interne ontwikkelingen met betrekking tot landschapsontwerp in hun eigen land bespreken, maar ook de invloeden op onderwijs en ontwerp die uit andere landen komen. Hoewel een symposium van deze lengte niet elk Europees land of elk land in detail kan behandelen, zal het een breed perspectief bieden op een belangrijk onderwerp dat ontbreekt in de geschiedenis van de landschapsarchitectuur in Europa.

Meer informatie en registratie op de website van het evenement: https://landscapedesign.sciencesconf.org/

 

Nederlandstalige literaire Rene Pechere prijs 2021 en 2023 – Lezing dinsdag 19 december om 19u in de CIVA

De laureaten van 2021 en 2023 van de Nederlandstalige Literaire René Pechère Prijs, die wordt uitgereikt aan uitmuntende werken op het vlak van de tuinkunstgeschiedenis en landschapsarchitectuur, nodigen u uit om tijdens deze avond kennis te maken met werelden die even gevarieerd zijn als die van de tuiniers van de prinsen en prinsessen van Oranje tussen 1621 en 1732 en de hedendaagse Belgische landschapsarchitectuur.

De Nederlandse doctor in de wijsbegeerte en tuinhistorica Lenneke Berkhout zal eerst de gevarieerde en soms totaal onvermoede facetten van het beroep van tuinier aan het Hof van Oranje belichten, zoals ze die aan de lezers voorlegde in haar inspirerende boek Hoveniers van Oranje. Functie, werk en positie 1621-1732.

Vervolgens zal de gekende Belgische landschapsarchitect Chris Vermander zijn visie op het vak delen en een blik werpen op enkele van zijn meest markante werken, opgenomen in het winnende boek 2023: Landschappen, het onvoltooide.

Link om te registreren voor de conferentie : https://pierrot.io/civa/laureaten-rene-pechere-prijs/nl

RENÉ PECHÈREPRIJS 2017

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

We hebben het genoegen U uit te nodigen voor de prijsuitreiking van de René Pechèreprijs 2017. De laureaat van de vierde editie van de Nederlandstalige René Pechèreprijs, die tweejaarlijks een kwaliteitsvol in het Nederlands geschreven boek over tuinkunst en / of landschapsarchitectuur bekroont, wordt bekendgemaakt tijdens een ceremonie op 17 maart 2018 om 14:30 in CIVA.

Hieronder vindt U het dagverloop:

14:30 Verwelkoming

14:45 Voorstelling van het Departement Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem van CIVA en presentatie van het jaarprogramma 2018

15:00 Proclamatie:

Voorstelling van de genomineerden
Voorstelling van de bronzen trofee van plastisch kunstenaar Tom Frantzen
Bekendmaking van de laureaat 2017 en de bijzondere vermeldingen

15:15 Receptie

17:00 Einde

We hopen van harte U die dag tot de aanwezigen te mogen rekenen,

Herman Van den Bossche
Juryvoorzitter NLRPP 2017

Ursula Wieser Benedetti
Directrice Afdeling Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem van CIVA