Opleidingen Natura 2000

OPLEIDINGEN NATURA 2000

In het kader van Natura 2000 organiseert Inverde twee opleidingen die dieper ingaan op de passende beoordeling. Ook de tweedaagse cursus over de landbouwsector haakt in op innovatieve maatregelen die het mogelijk maken om mee de natuurdoelstellingen te realiseren.

NATURA 2000: DE PASSENDE BEOORDELING VERDER UITGEDIEPT

In Natura 2000-gebieden gelden strikte voorschriften. Het is niet altijd duidelijk wat wel kan en wat niet. Deze studienamiddag [4] overloopt de do’s en don’ts vanuit een juridische invalshoek. Hierdoor krijg je een duidelijk inzicht in de relevante natuurwetgeving. Daarnaast leggen we het verband met het recente Omgevingsvergunningsdecreet. Ook de relevante rechtspraak van de Raad van State en het Hof van Justitie staat op het programma. Kortom, een gebalde studienamiddag om je wegwijs te maken in de toepassing, de grenzen en de randvoorwaarden voor een passende beoordeling. Deze studiedag vindt plaats op DINSDAG 19 APRIL IN GENT.

> meer info en inschrijven : http://inverde.be/cursus/2923

Natura 2000: praktisch aan de slag met passende beoordeling, zoekzone en voortoets

Tijdens deze vorming krijg je een stand van zaken over het te implementeren Natura 2000-beleid. We gaan dieper in op nieuwe concepten zoals zoekzones en managementplannen, nieuwe natuurbeheerplannen en de programmatorische aanpak van milieudrukken. Je krijgt een demonstratie van de voortoets, we bespreken hoe je de resultaten kan meenemen in vergunningsaanvragen en adviezen en hoe je een passende beoordeling moet opmaken. Aan de hand van een aantal oefeningen ga je vervolgens zelf aan de slag. De opleiding vindt plaats op MAANDAG 21 MAART IN BRUSSEL OF OP DINSDAG 17 MEI IN LEUVEN.

> meer info en inschrijven : http://inverde.be/cursus/2887

INNOVATIEVE MAATREGELEN IN DE LANDBOUWSECTOR

Minder ammoniakemissies door innovatieve maatregelen. De landbouwsector van de toekomst en de PAS. _ De landbouwsector kende recent een sterke technologische ontwikkeling en maakt werk van innovatieve maatregelen die het mogelijk maken om mee de natuurdoelstellingen te realiseren. Vernieuwingen of schaalvergrotingen kunnen echter ook een nieuwe, bijkomende milieudruk genereren. Het voorbije jaar is de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) regelmatig in het nieuws geweest. De tweedaagse cursus ‘Innovatieve maatregelen in de landbouwsector’ geeft een duidelijk beeld weer over deze boeiende thematiek. Het volledige programma kan je raadplegen op de website [6].

De opleiding vindt plaats op de VRIJDAGEN 26 FEBRUARI (GENT) EN 4 MAART 2016 (GONTRODE).

> meer info en inschrijven : http://inverde.be/cursus/2892