Technische studiedag over het regenwaterbeheer in Leefmilieu Brussel

Technische studiedag over het regenwaterbeheer 22 maart 2016 van 9h tot 16h30 in Leefmilieu Brussel

Het Waterbeheerplan 2016-2021, dat momenteel aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen, voorziet in een aantal maatregelen voor een betere inpassing van het regenwater en zijn cyclus in de stedenbouw.

Leefmilieu Brussel profiteert van de Wereldwaterdag om u uit te nodigen voor een studiedag over het regenwaterbeheer.

Bent u actief bij een Brusselse gemeente of een gewestelijke instelling ? Bent u architect of landschapsdeskundige ? Bent u professioneel actief in het waterbeheer of bent u een student en/of geïnteresseerd in het onderwerp?

Kom dan luisteren naar de professionals en wetenschappers die een stand van zaken toelichten van de vooruitgang die inzake het regenwaterbeheer werd geboekt. Kom vervolgens op het terrein kennismaken met de bestaande initiatieven ter zake. De studiedag wil ook gezellige uitwisselingen aanmoedigen tussen de huidige professionals en onze toekomstige waterspecialisten die nog aan hun studies bezig zijn.

Deelname : gratis, maar inschrijven is verplicht voor elk onderdeel van de dag

Download het programmaInschrijven kan tot UITERLIJK 11 MAART

TASTING THE LANDSCAPE : 53RD IFLA WORLD CONGRESS

53RD IFLA WORLD CONGRESS

International Federation of Landscape Architects

TORINO, 20 – 22 APRIL 2016

Meer informatie : http://www.ifla2016.com/

Conference beyond ism 19-21 October 2016, Alnarp Campus, Malmö, Sweden

The aim of this conference is to reposition the relationships between city and landscape, as reflected in the practice and academia of various disciplines. To this end, we seek to revisit the academic discourse concerning Landscape Urbanism, and to engage with subsequent ‘isms’ as well as looking beyond, in order to enrich and broaden the urban discourse.
This conference is to be held from 19-21 October 2016 at SLU’s Alnarp campus in Malmö, Sweden, and it addresses academics and practitioners alike, aiming to reposition the relationships between city and landscape as reflected in the practice and academia of various disciplines. We have invited keynote speakers from the realm of both practice and academia, and we equally wish for an audience consisting of both. To scholars we offer the well-known format of paper sessions (participants present a paper during 20 minutes and get feedback from peers during 10), for practitioners, we have adapted this format to project sessions, inviting for critical discussion of design and planning projects (participants present a project instead of a paper). Anyone interested in sharing his/her project, inspired by landscape urbanism, is most welcome to send us an abstract on one A4 page, consisting of a short project outline and images, until 15 March 2016 to abstract.beyond-ism@slu.se

Aim and objectives

The aim of this conference is to reposition the relationships between city and landscape, as reflected in the practice and academia of various disciplines. To this end, we seek to revisit the academic discourse concerning Landscape Urbanism, and to engage with subsequent ‘isms’ as well as looking beyond, in order to enrich and broaden the urban discourse.

This international cross-disciplinary conference, organised by the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), aims to contribute new and alternative formulations of the relationship between landscape and urbanism by reassessing Landscape Urbanism. The time is ripe to dig deeper into the concerns motivating the cascade of ‘isms’ that have proliferated over the last decade: landscape urbanism, ecological urbanism, infrastructural urbanism, process urbanism, biourbanism, etc. To advance a theoretically sound and practically relevant discourse – rather than launch yet another superficially modified urbanism – we invite participants to take stock of Landscape Urbanism and its closely related theories to identify their strengths, weaknesses and potentials.

The conference will bring together advocates and critics of Landscape Urbanism, as well as scholars whose research complements its ongoing discourse. We look forward to welcoming participants from around the world; we are inviting academics and reflective practitioners from disciplines such as landscape architecture, urban and landscape planning and design, architecture, cultural geography, cultural studies, as well as subject areas in the arts and humanities.

Hosted by a landscape architectural institution the conference proposes to discuss Landscape Urbanism from a landscape perspective, re-engaging landscape as a “lens” to understand and develop its theory and practice. In an attempt to tackle the complex ecological challenges that our contemporary built environments face under conditions of global change, some strands of Landscape Urbanism have tended to overemphasize scientific and technical solutions, neglecting aesthetic, cultural, social and political dimensions. The conference aims to address that oversight, to identify reductionist tendencies and to understand the motives behind them, seeking to contribute to alternative concepts.

Conference themes

We invite papers and projects that contribute to historical reflection, theoretical sharpening, and practical applications across three major themes, one wildcard session and one practice-meets-academia-session:

  • Ecology as panacea?
  • The aesthetics as pejorative?
  • Contextual bias/ enriched by context?
  • Wildcards!
  • Practice meets academia!

For further information on the themes, please click here, or download the full call text here Opens in new window.

Sessions

There will be two types of sessions: paper sessions for themes 1 through 4, and project sessions for theme 5.

Paper sessions will allow each presenter 20 minutes to present his or her research. This will be followed by a moderated general discussion of 10 minutes.

Project sessions invite practitioners to present their built or drawn work (contemporary or historical) and design critics to share their interpretations of such work. 20 minutes’ presentations will be followed by a moderated general discussion of 10 minutes.

Submission guidelines

There is an open call for papers and projects for conference sessions 1 to 5. Submissions are welcome from researchers, design critics, and reflective practitioners.

Please submit your abstract (400-600 words for paper sessions, and/or maximum one A4-page with images and supporting text for projects) before 15 March 2016, by sending it to:  abstract.beyond-ism@slu.se.

Please identify with which themes you feel your submission is most appropriately allied.  Submissions for each type will go through a review process.

Accepted abstracts will be published on-line and printed for the conference.

All authors of accepted abstracts will be offered to publish their papers in conference proceedings on-line.

A selection of papers will be reviewed, edited and published in a volume after the conference.

More information on the attached call, section ‘practice meets academia’, and on the conference website
http://www.slu.se/conference-beyond-ism
Beyond ism_flyer

Opleidingen Natura 2000

OPLEIDINGEN NATURA 2000

In het kader van Natura 2000 organiseert Inverde twee opleidingen die dieper ingaan op de passende beoordeling. Ook de tweedaagse cursus over de landbouwsector haakt in op innovatieve maatregelen die het mogelijk maken om mee de natuurdoelstellingen te realiseren.

NATURA 2000: DE PASSENDE BEOORDELING VERDER UITGEDIEPT

In Natura 2000-gebieden gelden strikte voorschriften. Het is niet altijd duidelijk wat wel kan en wat niet. Deze studienamiddag [4] overloopt de do’s en don’ts vanuit een juridische invalshoek. Hierdoor krijg je een duidelijk inzicht in de relevante natuurwetgeving. Daarnaast leggen we het verband met het recente Omgevingsvergunningsdecreet. Ook de relevante rechtspraak van de Raad van State en het Hof van Justitie staat op het programma. Kortom, een gebalde studienamiddag om je wegwijs te maken in de toepassing, de grenzen en de randvoorwaarden voor een passende beoordeling. Deze studiedag vindt plaats op DINSDAG 19 APRIL IN GENT.

> meer info en inschrijven : http://inverde.be/cursus/2923

Natura 2000: praktisch aan de slag met passende beoordeling, zoekzone en voortoets

Tijdens deze vorming krijg je een stand van zaken over het te implementeren Natura 2000-beleid. We gaan dieper in op nieuwe concepten zoals zoekzones en managementplannen, nieuwe natuurbeheerplannen en de programmatorische aanpak van milieudrukken. Je krijgt een demonstratie van de voortoets, we bespreken hoe je de resultaten kan meenemen in vergunningsaanvragen en adviezen en hoe je een passende beoordeling moet opmaken. Aan de hand van een aantal oefeningen ga je vervolgens zelf aan de slag. De opleiding vindt plaats op MAANDAG 21 MAART IN BRUSSEL OF OP DINSDAG 17 MEI IN LEUVEN.

> meer info en inschrijven : http://inverde.be/cursus/2887

INNOVATIEVE MAATREGELEN IN DE LANDBOUWSECTOR

Minder ammoniakemissies door innovatieve maatregelen. De landbouwsector van de toekomst en de PAS. _ De landbouwsector kende recent een sterke technologische ontwikkeling en maakt werk van innovatieve maatregelen die het mogelijk maken om mee de natuurdoelstellingen te realiseren. Vernieuwingen of schaalvergrotingen kunnen echter ook een nieuwe, bijkomende milieudruk genereren. Het voorbije jaar is de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) regelmatig in het nieuws geweest. De tweedaagse cursus ‘Innovatieve maatregelen in de landbouwsector’ geeft een duidelijk beeld weer over deze boeiende thematiek. Het volledige programma kan je raadplegen op de website [6].

De opleiding vindt plaats op de VRIJDAGEN 26 FEBRUARI (GENT) EN 4 MAART 2016 (GONTRODE).

> meer info en inschrijven : http://inverde.be/cursus/2892

Studiedag : 7ème rencontre des Métiers du Paysage

Op donderdag 17 maart 2016 heeft het 7ème rencontre des Métiers du Paysage plaats op de site du Bois du Cazier (à Marcinelle). Een organisatie van Le Centre du Paysage in samenwerking met Pôle de Gestion Différenciée, met als thema “Zéro pesticide en milieu urbain ! Comment y parvenir ?” De studiedag is enkel in het Frans.

Voor info en inschrijvingen : http://www.metiersdupaysage.com/?p=1108