Exchanges in European Landscape Design, 1945–1975

Conferenties 20-22 juni 2024 : Exchanges in European Landscape Design, 1945–1975

Het symposium Exchanges in European Landscape Design, 1945-1975 brengt een groep vooraanstaande wetenschappers uit Europa en Noord-Amerika bijeen en vraagt hen de relaties en overdrachten te onderzoeken die de loop van de landschapsarchitectuur in de naoorlogse periode hebben beïnvloed. De oorzaken en nasleep van de Tweede Wereldoorlog hebben duidelijk gemaakt dat het leven in de twintigste eeuw echt mondiaal was en dat geen enkel land vandaag de dag nog geïsoleerd kan bestaan.

In veel landen was de belangrijkste taak voor landschapsarchitecten de wederopbouw en het herstel van de ontberingen als gevolg van de oorlog. In andere landen werd de toegang tot groene ruimte voor spel en recreatie en de verschuiving naar het wonen in de voorsteden steeds belangrijker. De belangrijkste vragen voor landschapsarchitecten waren onder andere: Hoe kunnen we het beste vorm geven aan de wederopbouw van steden en de vorm van voorstedelijke ontwikkeling – in het bijzonder, hoe kunnen we de acute behoefte aan huisvesting aanpakken? Hoe kan landschapsarchitectuur de gezondheid en levensduur van haar burgers positief beïnvloeden? En op welke manier moeten oude manieren van tuin- en landschapsontwerp worden vervangen of weggegooid ten gunste van esthetische ideeën die zijn overgenomen – en aangepast – uit de schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en techniek, om een nieuwe relatie tussen ontworpen en natuurlijke omgevingen te belichamen? Daarbij komt nog de impact van internationale uitwisseling door onderwijs en training, tuinexposities en professionele conferenties en verenigingen zoals de International Federation of Landscape Architects, opgericht in 1948.

Het symposiumprogramma bestaat uit drie sessies die een brede spreiding van creatieve stromingen, politieke systemen en geografische gebieden presenteren. Onze sprekers zullen niet alleen de interne ontwikkelingen met betrekking tot landschapsontwerp in hun eigen land bespreken, maar ook de invloeden op onderwijs en ontwerp die uit andere landen komen. Hoewel een symposium van deze lengte niet elk Europees land of elk land in detail kan behandelen, zal het een breed perspectief bieden op een belangrijk onderwerp dat ontbreekt in de geschiedenis van de landschapsarchitectuur in Europa.

Meer informatie en registratie op de website van het evenement: https://landscapedesign.sciencesconf.org/