IFLA Europe Student and Youth Competition

IFLA Europe Student and Youth CompetitionDoel van de wedstrijd

IFLA Europe Students and Young Professionals Competition geeft je de kans om je projecten en ideeën te delen met IFLA Europe, zijn leden – 34 Nationale Associaties – en landschapsarchitecten in heel Europa.

Het doel van de wedstrijd is om studenten landschapsarchitectuur en jonge professionals te helpen bekendheid te krijgen voor hun projecten en werk. Elke Europese landschapsarchitect (student ingeschreven in een Europees landschapsarchitectuurprogramma of een beroepsbeoefenaar jonger dan 35 jaar) die lid is van een van de IFLA Europe National Associations kan zijn project – “inzending” – indienen. Deze inzending zal zowel online als in gedrukte vorm beschikbaar zijn.

THE LANDSCAPE IS NOW

We live uncertain times. 2020 will make history as the year where we experience and suffer, all around the world, the costs of climate change and biodiversity lost, and the relationships between urban planning and humans health. During some months, we put our lives in the center and we join strengths to get ahead. We also finally understand the urgency to change the way we interact with the environment. We verified, on the ground, that science was not wrong.

We can see the consequences of the alteration of the air quality, the water cycle and the environments. Everything is connected: the health and the extinct animal species, the hunger in the world and the soil depletion, the migrations and the water war. Meanwhile a part of the world wastes resources, the other part doesn’t have the minimum to live..

The climate emergency forces developed countries to act: for social justice, for environmental ethics, for survival… We must proceed now and do it two directions. On one side, drastically reduce greenhouse gas emissions, on the other to regenerate forest, soils, seas and biodiversity. Taking care of other species is also taking care of ours there is no trace of doubt, and no time to lose.

Urban, agrarian and rural, coastal and natural landscapes require, today more than ever, adequate protection, planning and management, as stated in the European Landscape Convention in 2000. More recently, the Paris Agreement and the United Nations 2030 Agenda outlined a clear roadmap to curb climate change. Mitigation and adaptation specify measures to reduce greenhouse gases, on the one hand, and to adapt our environment to new climate scenarios, on the other. The next decade will be decisive. The landscape is in the center of all eyes and landscape architects have a lot to contribute.

THE LANDSCAPE IS HERE

According to UN data, cities are home to more than 55% of the world’s population, 70% of carbon emissions are produced and this is where 828 million people live in slums. In 2050 the world population will reach 9.7 billion. All of this poses significant environmental and social challenges, especially in urban settings. In addition, they are closely linked to the abandonment of the rural area, which translates into an enormous loss of natural and cultural heritage.

Improving the quality of life of citizens requires creating healthy spaces designed by and for people. Green infrastructure, urban forests, streets and small parks, squares and gardens can meet many of these needs when nature-based solutions are applied. At the same time, the recovery of the rural world is announced as part of the solution to overcome the current eco-social crisis. Working in multidisciplinary teams in the analysis of the geographical, social and identity conditioning factors of a place is the only way to apply the most accurate project measures and decisions for each case.

Landscape architecture, an academic and project discipline with more than 120 years of history, knows well the principles that govern natural, social and cultural processes. Making natural and human dynamics compatible is inherent to the landscape architect´s work. We play with an advantage. Holistically analyze the characteristics and needs of the place, generate spaces of high environmental quality and improve the quality of life of individuals and communities, preserving the local character, are the principles that govern the best landscape architecture projects.

Verplichte beroepsaansprakelijkheid voor landschapsarchitecten

“Potje breken is potje betalen”

“Potje breken is potje betalen”: een oud gezegde dat iedereen wel eens in de mond neemt en eigenlijk ook een basis vormt voor onze onderlinge relaties in tal van domeinen. Wie schade berokkent aan iemand (of aan diens goederen), dient dit te herstellen of het beschadigde goed te vervangen. Indien dit laatste niet mogelijk is, kan een financiële vergoeding in de plaats komen. Dit principe werd geformaliseerd in de artikelen 1382 tem. 1386 in het Burgerlijk Wetboek en vormt de basis voor de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (BA).

Wie onopzettelijke schade heeft berokkend aan een derde kan de vergoedingsplicht doorschuiven naar een verzekeringsmaatschappij mits het betalen van een verzekeringspremie. Zo ontstond de BA familiale (voor schade die u berokkent tijdens uw privéleven), de BA Auto (voor schade die u berokkent door het rijden met de auto…)

Ook tijdens uw beroepsactiviteiten kunt u schade berokkenen aan (goederen van) derden. Dit kan door uw eigen toedoen of door uw aangestelden, materiaal of installaties. Afhankelijk van uw beroep zal het risico dat veroorzaakt kan worden verschillend zijn. De kans dat een aannemer, die soms met ladders of machines bij iemand in of rond zijn huis werkt, schade veroorzaakt is, groter dan wanneer u als tuinarchitect een dossier bespreekt met een klant. Toch kan het dat bv. de ladder van een aannemer in een ruit valt of een tuinarchitect een duur voorwerp per ongeluk omver loopt bij een klant. Dergelijke schade is men gaan verzekeren in de polissen BA-uitbating.

De Wet Peeters II (Peeters-Ducarme, in werking getreden op 1 juli 2019) voerde een verzekeringsplicht in voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor alle dienstverlenende beroepen in de bouwsector, inclusief tuinarchitecten.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid die ABAJP-BVTL al jaren voorstelt, komt perfect tegemoet aan de vereisten die deze nieuwe wet opstelt. De polis verzekert ook uw kleinere uitbatingsrisico’s samen met uw beroepsaansprakelijkheid. In de bestaande contracten zijn ondertussen de verzekerde kapitalen aangepast aan de nieuwe normen, met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2020. De nieuwe contracten voldoen uiteraard aan de voorwaarden die de Wet Peeters II gesteld heeft.

U bent niet alleen aansprakelijk voor de eventuele beroepsfouten, u bent ook wettelijk verplicht deze te verzekeren.

Heeft u nog geen polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, dan is het de hoogste tijd die te onderschrijven. U bent niet alleen aansprakelijk voor de eventuele beroepsfouten die er gemaakt worden, u bent ook wettelijk verplicht deze te verzekeren. Hebt u als tuinarchitect enkel een polis BA Uitbating, dan voldoet uw polis wellicht niet aan de Wet Peeters II en dient deze vervangen of aangepast te worden. Staat u als tuinarchitect niet alleen in voor het ontwerp maar ook voor de uitvoering van het werk (al dan niet via onderaannemers), dan kan een polis BA Uitbating uitgebreid met een dekking beroepsaansprakelijkheid een uitweg bieden.

Kortom: het is heel belangrijk om een volwaardige BA-verzekering af te sluiten die het volledige aspect omvat voor de indekking van uw professionele risico’s en die u laat voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een gespecialiseerd makelaar kan een meerwaarde zijn in de zoektocht naar een passende verzekering voor uw activiteiten als interieurarchitect of interieurvormgever. Als ABAJP-BVTL lid geniet u voordelen voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering: verlaagde jaarpremie en zeer voordelig tarief voor de aangifte van dossiers! Neem onverwijld contact op met onze verzekeringsagent RAMBOER NV.

Beheerder·ster bomenerfgoed – Leefmilieu Brussel

Als beheerder·ster bomenerfgoed ben je verantwoordelijk voor de follow-up van de gezondheid van de bomen in de parken die zijn toevertrouwd aan Leefmilieu Brussel (meer dan 10.000 bomen verspreid over meer dan 20 verschillende sites). Je stelt een diagnose van de gezondheidstoestand van de bomen op vraag van de parkbeheerders en adviseert hen over het beheer en de toekomst van de bomen. Je zorgt voor de voorbereiding en coördinatie van de prestaties die door de onderaannemers (bedrijven gespecialiseerd in fytosanitaire diagnose en bedrijven die bomen vellen/verzorgen) worden uitgevoerd. Dit werk kan in het algemeen worden opgesplitst in technisch-administratieve taken op kantoor (60%) en de fytosanitaire diagnose, voorbereiding en follow-up van de werken op het terrein (40%).

Alle informatie is beschikbaar op de website : https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/55668/gestionnaire-patrimoine-arbore-h-f-x–ref-2021-b3-/

Vacature tuin –en landschapsarchitect

De vacature

Als tuin–en landschapsarchitect maak je deel uit van een dynamisch team waarbij je actief de handen uit de mouwen steekt om samen met je collega’s de Provinciale groendomeinen van de Regio Antwerpen te onderhouden.

De groendomeinen zijn hét visitekaartje van de provincie Antwerpen. We zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor het Rivierenhof, het Vrieselhof, Kesselse Heide en het Hof van Leysen en werken nauw samen met de Provinciale Groendomeinen regio Mechelen en Kempen, het Arboretum Kalmthout en het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie. Onze domeinen zijn stuk voor stuk waardevolle groene zones met een grote diversiteit aan activiteiten en waardevolle plekken. Je leest er hier alles over!

Wil je nog meer weten?

Super! Als tuin –en landschapsarchitect beheer jij dossiers en projecten voor groenaanleg, verhardingen, tuin –en landschapsinrichtingen. Jouw taken houden vooral het volgende in:

 • je ontwerpt en beheert groene ruimtes binnen de 4 domeinen van de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen.
 • je maakt ontwerp –en aanbestedingsdossiers op van buitenaanlegwerken en neemt de rol van projectleider op je voor de verdere uitvoering van jouw dossiers: opvolging, planning, budgetcontrole, eindcontrole, enz.
 • je werkt zelfstandig aan ontwerpen en vertaalt deze naar een concrete uitvoering. Dit doe je met de nodige creativiteit en oog voor detail.
 • je werkt mee aan het beheer van de uitgebreide botanische collecties van het Rivierenhof en de verdere integratie van deze collecties in het park.
 • je bent verantwoordelijk voor de grafische elementen voor jouw dossiers en de begeleiding van alle administratieve processen.
 • je zorgt voor de opmaak van aanvraagdossiers in functie van stedenbouwkundige vergunningen.
 • je ondersteunt de dienst op basis van je doorgedreven kennis van tuin- en landschapsarchitectuur bij het onderbouwen van beleidsbeslissingen.
 • je zorgt voor het opstellen en opvolgen van de planning van onderhoudswerken.
 • je werkt nauw samen met je collega’s en je communiceert met de directie en betrokken (openbare) diensten.

Daarnaast geef je deskundig advies rond alle onderdelen die voorkomen bij het instandhouden, vernieuwen en uitbreiden van het patrimonium.

Nog steeds geïnteresseerd?

Geweldig! Beantwoord je dan ook aan deze criteria?

 • Je hebt minstens 3 jaren werkervaring
 • Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten. In deze functie is echter een bachelor denkniveau vereist. Kandidaten die voldoen aan de ervaringsvereisten maar niet in het bezit zijn van minimum een geldig bachelor diploma dienen deel te nemen aan een digitale capaciteitsproef.

Je voorname gedragscompetenties

 • plannen en organiseren: je plant en organiseert grote en moeilijke taken en houdt hierbij rekening met deadlines
 • resultaatsgerichtheid: je onderneemt concrete en gerichte acties met het oog op het behalen van de doelstellingen en communiceert op regelmatige basis over de stand van zaken aan de andere betrokkenen
 • creativiteit: je komt met originele of nieuwe ideeën en oplossingen en bekijkt een probleem/situatie vanuit verschillende invalshoeken om zo tot een oplossing of idee te komen
 • klantgerichtheid: je onderneemt acties om de dienstverlening naar klanten te optimaliseren en zoekt bij eventuele problemen samen met de klant naar de meest geschikte oplossing
 • veranderingsbereidheid: je moedigt vernieuwing ter verbetering enthousiast aan en leert over andere vakgebieden, methodes, technieken om actief mee te kunnen werken aan het verbeteren van de werking van de dienst
 • zin voor kwaliteit: je streeft in je job continu naar optimale kwaliteit en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van je werk te verbeteren
 • samenwerken: je moedigt anderen aan om samen te werken, ideeën te uiten en onderling van gedachten te wisselen en hebt waardering voor ieders werk, inzicht en ervaring
 • probleemanalyse: je benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten en legt verbanden tussen verschillende soorten informatie
 • oordeelsvorming: je neemt standpunten in en betrekt de mogelijke neveneffecten of consequenties hiervan in je beslissing

Je voorname kenniscompetenties

 • je hebt de nodige materialen- en plantenkennis (je hebt reeds een uitgebreide kennis van vaste planten, struiken en bomen en bent bereid deze nog verder uit te breiden)
 • je hebt ervaring met het ontwerpen van private tuinen en/of publieke ruimte
 • je hebt een grondige parate kennis van tuin- en landschapsarchitectuur
 • je hebt kennis van buiteninfrastructuur (verhardingen, wegenissen, enz.)
 • je hebt kennis van projectmanagement
 • je kan vlot overweg met de gangbare informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint,…)
 • je werkt vlot en gestructureerd met tekensoftware (vb. AutoCAD, Photoshop) en kennis van 3D software is een pluspunt.
 • je talenkennis, voornamelijk Engels, is een pluspunt

Bijzondere aandachtspunten

 • je bent in het bezit van een rijbewijs B

Dan zal dit je zeker overtuigen…

Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.509,94 – € 3.387,70.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Met extralegale voordelen:

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • aanvullende ziekteverzekering
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

Waar wacht je nog op?

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan. Je kandidaat stellen doe je zo:

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Ga naar Jobs, selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 21 februari 2021. Overtuig ons met je cv én motivatiebrief.

De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen: cv-screening (en motivatiebrief), thuisopdracht (PowerPoint op voorhand in te zenden naar de selectiejury), competentiegericht interview (rond half maart) en een eindselectie. Meer informatie over deze onderdelen kan je ook terugvinden op onze website via deze link.

Praktisch

 • Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij Peter Verdyck (03 360 52 00 of mail peter.verdyck@provincieantwerpen.be).
 • We bieden een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.
 • Je zal werken in het Rivierenhof, Turnhoutsebaan 232, 2100 Deurne.

Meer informaties : https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=7d900ab0-0f35-40cd-88a0-b9fc50d1ee47&lang=nl-BE&job=198690

Eva Vandermeeren ontvangt BVTL-prijs

Eva Vandermeeren – Bachelor landschaps- en tuinarchitectuur Hogeschool Gent

Eva Vandermeeren ontving de BVTL-prijs voor haar schoolcarrière.

Voor HOGENT kreeg Eva Vandermeeren de prijs toegekend.
Eva heeft zich tijdens haar driejarige opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur (School of Arts, HOGENT) bewezen als een zeer gedreven student.