Assemblée générale 2017

Assemblée générale 2017

Dans le cadre de la prochaine assemblée générale, l’ABAJP donne rendez-vous à ses membres le Samedi 21 octobre 2017 à Liège.

Une visite des coteaux de la citadelle aura lieu à cette occasion.

D’autres informations plus précises parviendront aux membres prochainement.

Cette journée est organisée avec la collaboration du Mouvement des Architectes Paysagistes de  la région de Liège et de la ville de Liège.

Nationale bevraging

Reacties op een artikel gepubliceerd op 23 september 2019

Jullie hebben vanochtend wellicht de reportage en het artikel van journalist Sébastien Giron in « Le Scan » gezien en gelezen dat om 6u45 door rtbf.be gepost is onder de titel « Tous les architectes peuvent-ils exercer ? ». Ziehier de link :

https://www.rtbf.be/info/dossier/le-scan/detail_le-scan-tous-les-architectes-peuvent-ils-exercer?id=10308519

De publicatie handelt over een landschapsarchitect die door zijn client aangevallen wordt en die beticht wordt onrechtmatig de titel van architect te voeren. De zaak is ook overgemaakt aan de Orde van Architecten.

Wij menen dat deze publicatie zich niet aan de deontologie van de journalistiek over de loyale vergaring van gegevens houdt en ons allemaal bij het groot publiek dreigt te doen doorgaan voor usurpators (onrechtmatige toeëigenaars).

De publicatie vermeldt niets over ons beroep, niets over onze competenties, en niets over wettelijke beperkingen gesteld door codes inzake de ruimtelijke ordening, meer bepaald de bepalingen die de werken beschrijven waar de tussenkomst van een architect, aangesloten bij de Orde van Architecten, niet vereist is. Werken waar wij trouwens beroepshalve via onze opdrachten mee geconfronteerd worden.

Wij zijn nu bezig met een reactie naar de journalist toe en met een klacht bij de Raad voor deJournalistiek.

Persmededeling

Als gevolg van de recente commotie in de pers over het onrechtmatig gebruik van de titel van architect en het gebruik van de titel van landschapsarchitect is het standpunt van de ABAJP-BVTL(Belgische Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten) duidelijk: enkel de professionelen die lid zijn van IFLA (International Federation of Landscape Architects), de door UNESCO erkende NGO, mogen de titel van landschapsarchitect voeren.

Men wordt IFLA-lid door aan te sluiten bij de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten.

Floraliën 2020, ben jij de landschaps- en tuinarchitect die vorm geeft aan de collectieve stand van de Vlaamse Provincies?

Vanaf 1 mei t/m 10 mei 2020 zal de stad Gent in het teken staan van Floraliën 2020. De iconische locatie Floraliënhal in het Citadelpark – vormt 10 dagen lang het decor voor de mooiste creaties van nationale en internationale topfloristen, siertelers, landschaps- & tuinarchitecten en kunstenaars.  Het thema van de Floraliën 2020 is “Mijn Paradijs, een wereldse tuin!

Voor deze editie van de Floraliën willen de vijf Vlaamse provincies zich profileren op één gezamenlijke standruimte met ‘het Vlaams fietslandschap als paradijs’ in de kijker. Om de standruimte te realiseren wordt er een wedstrijd uitgeschreven voor landschaps- en tuinarchitecten met als doel het ontwerpen van een krachtig concept voor een ‘gezamenlijke standruimte voor de vijf Vlaamse provincies’. Het concept moet uitvoerbaar zijn voor Floraliën 2020 in het Kuipke te Gent. De EIGENHEID van elke Vlaamse provincie alsook het centrale thema  ‘het Vlaams fietslandschap als paradijs’ moet in het totaalconcept duidelijk herkenbaar zijn voor het grote publiek.

Ben jij de landschaps- en tuinarchitect die vorm geeft aan de collectieve stand van de Vlaamse Provincies? In bijlage vind je de oproep, het wedstrijdreglement en alle nodige bijlagen. Inzendingen uiterlijk 23 september 2019.

Voor vragen over de wedstrijdoproep kan je terecht bij Caroline Ingelbert – Provincie Oost-Vlaanderen.

Contactgegevens, 0485 02 68 41, caroline.ingelbert@oost-vlaanderen.be

Apis Bruoc Sella werft een projectverantwoordelijke « Ecologisch beheer » aan met een overeenkomst van bepaalde duur in 4/5

Wenst u deel uit te maken van de verbetering van het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin u tewerkgesteld bent binnen een gemotiveerde ploeg? Wenst u uw kennis van landschapsarchitectuur of tuinbouw ten dienste te stellen van het ecologisch beheer van de stedelijke ruimte? Geniet u ervan uw kennis en betrokkenheid te delen ten voordele van de natuur? Postuleer dan voor de job “Ecologisch beheer” binnen Apis Bruoc Sella.

De vereniging:

Apis Bruoc Sella is een vereniging die als streefdoel heeft de natuur te ontwikkelen in het hart van de stad. Om dit te realiseren gaat de vereniging sensibiliserings-, vormings-, begeleidings- en opzoekingsactiviteiten organiseren voor diverse publieken : kinderen, volwassenen, beroeps, openbare instellingen, dit hoofdzakelijk op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze draagt bij tot de verfraaiing van het levenskader door projecten van stedelijke landbouw, van stedelijke vergroening en het verwelkomen van de gewone biodiversiteit.

Het project:

Voor het ogenblik zoeken wij een project beheer(st)(d)er voor het begeleiden van professionelen in ecologisch beheer. Deze positie integreert zich in het kader van de missies  van de Steuncel « Ecologisch beheer » van de vereniging die de Brusselse professionelen in het beheer en ecologisch inrichten van de publieke ruimte ondersteunt, in een transversale ontwikkeling. De Cel is de raadgever voor de openbare beheerders,  organiseert evenementen, verspreidt informatie via een webstek en nieuwsbrieven. Ze begeleidt eveneens de verwelkomingsstructuren van kindsaf aan voor het inrichten en ecologisch beheer van hun buitenruimten, met een pedagogische dimensie voor het wekken van de kinderen tot de natuur.

Temeer ontwikkelt de Cel praktische werktuigen  om de professionelen te helpen in hun geïntegreerde strijd met de belangrijkste belagers van de sierplanten en het in plaats stellen van economische circulaire  principes bij het beheer van de stedelijke ruimten. Uiteindelijk richt de vereniging zich ook tot particulieren om ze te sensibiliseren, ze raad te verschaffen en de participatieve dynamiek te ondersteunen, zowel voor wat betreft ecologisch tuinieren als voor de vergroening van de publieke ruimten.

Apis Bruoc Sella wenst het werk – gedragen door de competenties van de landschapsarchitekten – te verrijken.

Uw opdrachten:

In ploeg of autonoom, zal u:

– De publieke diensten en andere beheerders van beplantingen, beheer en ecologische inrichtingen raad verstrekken

– De methodologische werktuigen vervaardigen om de beheerders in het ecologisch beheer te helpen

– De fiches opmaken betrefende de geïntegreerde bestrijding

– Bijdragen aan de nieuwsbrief van de Steuncel nul pesticide

– Occasioneel de werven van inrichting en ecologische beplantingen opvolgen

– Strikt deelnemen aan de andere activiteiten van de vereniging (stands, colloquia, animaties, bezoeken …)

Uw profiel:

– Baccalaureaat of master in landschapsarchitectuur, baccalaureaat of master in het domein van de tuinbouwkunde

– Bevoegdheid in het beheren van projecten (organiseren, anticipatiecapaciteiten, efficiënt in routinetaken, beslissingsname alleen of in ploeg, verslaggeving, … )

– Terreinervaring van werven in parken en ecologische tuinen

– Kennis in verband met geIntegreerde bestrijding, bekwaam on een diagnose te stellen betreffende de ziekten en belagers bij sierplanten

– Bekwaam om in een ploeg te werken, zich te integreren in een associatieve structuur, autonomie in de organisatie, betrouwbaarheid, zin voor verantwoordelijkheid

– Betrokkenheid, verbintenis met de verenigingswaarden, gevoeligheid voor omgevingsfactoren, nieuwsgierigheid, ruimdenkend

– Redactievermogen en vulgarisatie van de beheerstechnieken

– In staat zijn afstand te nemen, synthese- en analysegeest

– Kennis van de basisinformaticawerktuigen : Office suite, Google Drive…

– Rijbewijs B (of cargofiets!)

– Beschikbaar zijn vanaf 1 april 2019

Uw troeven:

– Titularis van de fytolicentie

– Goede kennis van het Frans

– Kennis van grafische software en DAO

– Beheersing van de software SIG en BruGIS

– Mobilisatie- en animatievermogendheid

– Naturalistenkennis

Wij stellen voor:

– Een contract van beperkte duur van april 2019 tot januari 2020 met mogelijkheid tot verlenging

– 4/5 werkweek

– Inlijving op 1 april 2019

– Wedde : volgens barema PC 329.02, restauranttickets, tussenkomst in thuis-werk  verplaatsingen

– Werkpost in Oudergem

– Soms prestaties ‘s avonds of in het week-end

Geïnteresseerd ?

Zend uw motivatiebrief, uw CV en een persoolijke weergave van uw kennis (afstudeerwerk/thesis, geheugen, referenties,…) voor 12 februari 2019 naar sophie.maerckx@apisbruocsella.be ; uw bestanden dienen als volgt benoemd te worden : « naam_voornaam_brief », « naam_voornaam_CV », « naam_voornaam_perso_prod »

De gesprekken zullen doorgaan vanaf 25 februari 2019.

Colloquium René Pechère – 19/10/2018

De vijftigste verjaardag van de inhuldiging op 13 oktober 1968 van het labyrint in de tuinen van het Museum van Buuren in Brussel en de restauratie ervan dit jaar zijn de gedroomde aanleiding voor de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (ABAJP-BVTL) en de partnerverenigingen en -instellingen om u uit te nodigen op het colloquium dat plaats vindt op vrijdag 19 oktober 2018 in de C.I.II.III.IV.A, Kluisstraat 55 in 1050 Brussel. Ontvangst vanaf 9.30 uur, de lezingen in het Nederlands en Frans beginnen om stipt 10 uur om rond 15.30u te eindigen.

Binnen- en buitenlandse sprekers zullen René Pechère als private tuinontwerper, directeur van projecten in de publieke sector in Brussel, raadgever in de restauratie van historische tuinen, als auteur van boeken en als medeoprichter en inspirator van internationale verenigingen toelichten.

Programma-inhoud en de registratievoorwaarden vindt u in de bijgevoegde  uitnodiging.

Gelieve uw deelname uiterlijk tegen uiterlijk 15 oktober te bevestigen. Het stortingsbewijs van uw overschrijving van het inschrijvingsgeld geldt als bevestiging.

Onder de Hoge Bescherming van Hare Hoogheid Koningin Paola

Praktische informatie

Vrijdag 19 oktober 2018. 10u. > 15.30u

AUDITORIUM van de C.I.II.III.IV.A STICHTING – Departement Tuin, Landschap en Stedelijk Ecostysteem

55 Kluisstraat te 1050 Brussel | Inscrijving 30€ – Studenten 12€

Verplichte inschrijving tot 15 oktober 2018 via inscription-inschrijving@abajp-bvtl.be

Overschrijving op het rekeningnummer BE65 0010 8965 9196 van de BVTL met vermelding ‘Colloquium René Pechère’ + voornaam en naam van de deelnemer(s)’

Programma

Het colloquium vindt plaats naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de aanleg van het labyrint in de tuin van het Museum van Buuren. Het labyrint is aangelegd in 1968 naar een ontwerp van de tuin- en landschapsarchitect René Pechère (1908-2002). De restauratie van het labyrint wordt nog dit jaar afgewerkt.

Het colloquium situeert René Pechère als ontwerper van privétuinen en projecten in de publieke sector in Brussel, als adviseur in de restauratie van historische tuinen, als boekauteur en als oprichter en bezieler van internationale verenigingen.

In verschillende lezingen belichten sprekers de bijdragen van René Pechère als ontwerper van o.a. het labyrint in de tuin van het Museum van Buuren (en de restauratie in 2018), de aanleg van de Kunstberg en de tuin bij het Rijks Administratief Centrum (beiden in de jaren 50), de Wereldtentoonstelling van Brussel (1958), zijn bijdrage aan de reconstructie van de paleistuinen van
Het Loo in Apeldoorn (Nederland), zijn realisaties als ontwerper en adviseur bij tuinen in Wallonië en Vlaanderen, evenals zijn publicaties en zijn persoon als oprichter en bezieler van het  ICOMOSIFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Historische Tuinen (vandaag ICOMOS-IFLA IWC voor Culturele Landschappen).

Volgende sprekers hebben reeds toegezegd :

  • Carmen Añon Feliu (erevoorzitter van het ICOMOSIFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen),
  • Annie van Marcke de Lummen (medewerkster van René Pechère en erelid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen), Ann Voets (kunsthistorica en landschapsarchitecte BVTL, lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van Brussel),
  • l.ar. Anne-Marie Sauvat (landschapsarchitecte BVTL en restaurateur van het labyrint, bijdragend lid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen),
  • Jacques Boulanger-Français (landschapsarchitect BVTL en voormalig medewerker van René Pechère voor de Expo 58),
  • Dr. Heimerick M.J. Tromp (historicus, voormalig conservator van het Museum Paleis Het Loo),
  • l.ar. Paul Deroose (landschapsarchitect BVTL en raadgevend lid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen).

Het colloquium wordt georganiseerd door de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (BVTL) en het Museum van Buuren, met medewerking van de C.I.II.III.IV.A Stichting, Departement Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem, de vzw Tuinkunst en Ruimtelijk Groen (Onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Claire van België), de vzw Comité Pechère (voorheen het Brussels Regionaal Documentatiecentrum voor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur, voormalig beheerder van de Bibliotheek René Pechère), het ICOMOSIFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen.

Intelligent Trees

Beste natuurliefhebber,

je krijgt deze mail omdat we in Sphinx cinema een bijzondere documentaire vertonen die jou vast zal interesseren. Het gaat om ‘Intelligent Trees’, gebaseerd op het boek ‘The Hidden Life of Trees’ van boswachter en bestsellerauteur Peter Wohlleben. De film verschijnt enkel in onze zalen en is bovendien slechts een twee-/drietal weken te zien. Gelieve dit bericht dan ook verder te communiceren bij uw achterban zodat niemand deze verbluffende documentaire hoeft te missen.

Intelligent Trees


Over de communicatie tussen bomen

Kunnen we als mens iets leren van het samenleven van bomen? En hoe kunnen we de toekomst van onze bossen garanderen? Een prachtige weergave van hoe bomen functioneren in de bossen waarin ze leven.

Bomen zijn zoveel meer dan hout, meubels of in het slechtste geval: brandhout. Bomen zijn meer dan organismen die ons en onze lucht voorzien van zuurstof. Het zijn wezens met gevoelens, nood aan vriendschap en een gemeenschappelijke taal. Is dat te fantastisch om waar te zijn?

De Duitse boswachter Peter Wohlleben (‘The Hidden Life of Trees’) en wetenschapster Suzanne Simard (Universiteit van British Columbia, Canada) observeerden en onderzochten de communicatie tussen bomen gedurende tientallen jaren. Hun bevindingen zijn verbazingwekkend.

De film is Nederlands ondertiteld.

Bekijk de trailer hier.

Meer info?

‘Intelligent Trees’ staat nog 2 tot 3 weken op het programma met wekelijks ongeveer 3 vertoningen. 

Benieuwd wanneer de film speelt? 

Raadpleeg hier elke maandagavond vanaf 18u het programma voor de komende speelweek.

Meer vertoningen?

Extra vertoningen of boekingen voor groepen zijn steeds mogelijk

Contacteer wendy@sphinx-cinema.be

Landschapscontactdag 2018

De jaarlijkse landschapscontactdag, georganiseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed  focust dit jaar op de iconografische weergave van getekende en geschilderde landschappen. Het programma voor de studiedag op 12 oktober is opgesteld. Geïnteresseerd? Inschrijven is vanaf nu bij het agentschap mogelijk. https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/landschapscontactdag-picturale-landschappen-programma-en-inschrijvingen/

Al eeuwenlang worden landschappen vastgelegd op paneel, op perkament, op doek, in prent, op plaat. Soms is de weergave zakelijk en accuraat, getrouw aan de werkelijkheid; soms is ze kunstzinnig of gefantaseerd, een streling voor het oog. Landschappen werden schematisch afgebeeld zoals op de oudste kaarten of net heel gedetailleerd. De vastgelegde landschappen fungeren als expressie van de visuele werkelijkheid of als verbeelding van de innerlijke relatie tot de buitenwereld. Maar even interessant zijn de diepgewortelde mythes, paradijselijke idealen, vluchtige motieven, sterke symbolen of reactionaire ideeën die bepalend zijn geweest voor de wijze waarop landschappen zijn afgebeeld.

Tijdens de Vlaamse landschapscontactdag staat het onderzoek naar de genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit uniek platform biedt de mogelijkheid om recente onderzoeksmethoden en –resultaten omtrent landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het brede landschapsonderzoek.

Het programma van de landschapscontactdag 2018 is via bovenstaande link te bekijken.

Kanaal Brugge-Sluis (1920) door Emmanuel Viérin ©vereniging “Emmanuel Viérin 1869-1954”

In memoriam Jacques Wirtz (1924-2018)

Onze ouderdomsdeken, l.ar. Jacques WIRTZ , trouw en voorbeeldig  lid en erelid van de BVTL is afgelopen zaterdag, 21 juli 2018 op 93-jarige leeftijd overleden. Jacques laat een rijk,  verscheiden en internationaal palmares van realisaties na, van kleine privé-tuinen, echte juweeltjes, vanaf 1957 tot prestigieuze realisaties in grote private landgoederen als Alnwick in Groot-Brittannië, van subtiele ingrepen in gemeenteparken als het park Cogels  in Schoten in de jaren 1970 tot de gedurfde aanleg van de Carrousel tuinen bij het Louvre Museum in Parijs. Zijn werk kreeg een boost met de realisatie van het Belgisch Paviljoen op de legendarische Wereldtentoonstelling van Osaka in 1970.

Jacques genoot het respect en de sympathie van de overige BVTL- leden. Het bestuur van de BVTL brengt met een bijzonder mooie foto en het persbericht in het Engels van Wirtz Landscape Architects  hommage aan deze bijzondere en vriendelijke confrater, betuigt haar medeleven aan onze leden Peter en Martin Wirtz en de overige familieleden en medewerkers van Jacques en de  roept de leden op om hem een laatste groet te brengen tijdens de uitvaartplechtigheid op zaterdag 28  juli om 10:30 in de Sint-Pauluskerk, Veemarkt 13 in 2000 Antwerpen.